(uložiť súbor ako .doc) (uložiť súbor ako .pdf)

Epické divadlo

- zakladateľ Bertold Brecht

- rozvinulo sa v 30-tych tokoch, kedy už tradičné divadlo nevyhovovalo

- je to dráma s prvkami epiky - dáva prednosť príbehu má však rozprávača (komentátora) príbehu, ktorý vysvetľuje dej alebo konanie jednotlivých postáv

- obľubuje historické témy, lebo dáva prednosť príbehu, príbeh je bez pointy

- používa medzititulky, piesne, songy často nahrádzajú repliku postavy, má veľa postáv

- v divadle nie sú dejstvá, ale scény

- scéna sa mení – prestavuje pred divákom (nezaťahuje sa opona)

- využívajú sa neobvyklé inscenačné techniky (film)

- epické divadlo núti diváka rozmýšľať a zaujať spoločenský alebo občiansky postoj

- ďalší autori: E. Piscator, F. Dürrenmatt, P. Weiss, T. Dorst a ďalší

BERTOLD BRECHT (1898 -1950)

- nemecký dramatik, režisér, divadelný teoretik

- pochádza z rodiny architekta

- vyštudoval medicínu

- bol povolaný do armády a na hrôzy vojny reagoval básňami a songami

- žil aj v exile, striedavo vo Švédsku, Dánsku, Nórsku

- v roku 1948 sa vrátil do Berlína, kde založil divadelný spolok, ktorý zožal veľké úspechy

- pôsobil ako dramatik a režisér v “Berlínskom divadle“, založil princípy epického divadla („nie vžívať sa, ale prežívať“)

- dramatická tvorba:

• prelomová hra - Muž ako muž (1. epické divadlo)

• div. hra - Žobrácka opera

• preslávila sa svojimi piesňami a postavou Mackieho Messera (vodca londýnskeho podsvetia)

• kľúčové dielo epického divadla - Matka Guráž a jej deti

- odsúdil vojnu prostredníctvom efektu odpútanosti

- má historický námet - 17.stor., 30-ročná vojna

- hlavná postava - žena - Matka Guráž (Anna Fierlingová) - má drsné spôsoby, má dvoch synov a jednu nemú dcéru

- M.G. - obchodníčka, so svojím obchodníckym vozom tiahne Európou so švédskymi vojskami

- vojna ju živí, prežíva strasti (príde o majetok, stratí dvoch synov a nakoniec aj nemú dcéru)

- príde o všetko a stále nechápe, že vojna ju o všetko obrala

• Život Galilea

- vznikla pri príležitosti rozštiepenia uránu nemeckými vedcami

- idea: autor uvažuje o ľudskom konaní pod tlakom okolností a tiež sa zaoberá zodpovednosťou vedcov voči ľudstvu, zodpovednosťou za výsledky svojej práce

- Galileo Galilei pod nátlakom inkvizície odvolal svoje názory a trpel výčitkami svedomia

• Kaukazský kriedový kruh- veľmi experimentálna hra

- strieda sa tam voľný verš s rytmizovanou prózou a v jazyku sú orientálne a ľudové prvky

- inšpirovaný orientálnymi príbehmi

- zachytil zápas dobra a zla

- rozprávačom príbehu je spevák a hovorí o udalostiach, ako kaukazský ľud povstal proti gubernátorovi (zabili ho)

- jeho žena pri úteku z paláca zabudne na svoje dieťa, ujme sa ho slúžka

- pri spore o dieťa sudca rozkáže obom ženám, aby nad kriedovým kruhom držali dieťa za ruky

- slúžka sa bojí, že dieťaťu ublíži a odmieta

- sudca hodnotí, že pravou matkou je slúžka

Absurdné divadlo

- divadelná forma existencializmu

- filozoficky vychádzala z existencializmu, je depresívne

- vylúčilo z drámy dej, zápletku aj rozuzlenie

- scény na seba nenadväzujú

- monológy, dialógy sú často nelogické, neosvetľujú dej (ak by tam mal byť)

- o postavách a ich motivácií nič nevieme, hrdina je osamelý

- je to groteska o absurdnosti života

EUGEN IONESCO

– zakladateľ absurdného divadla, franc. dramatik rumunského pôvodu

– dramatická tvorba:

• Nosorožec

• Kráľ umiera

• Plešivá speváčka

– nadväzuje na dramatickú tradíciu

– prvé absurdné dielo

– všedné javy – absurdita

• Stoličky - starí manželia sa rozhodnú spáchať samovraždu

– pred smrťou sa rozhodnú pozvať si hostí a rečníka, ktorý by mal vysloviť ich posolstvo

– hostia neprídu, existujú len v mysliach manželov a sú ako stoličky (38)

– na záver príde rečník, ktorý vydáva neartikulované zvuky, pretože niet nijakého posolstva, ktoré by mohol človek odovzdať druhým

SAMUEL BECKETT (1906 - 1989)

– dramatik, prozaik írskeho pôvodu, tajomník Jamesa Joycea

– písal anglicky, francúzsky (väčší úspech), v r. 1969 dostal Nobelovu cenu

– "Bol to veľký spisovateľ, písal na hranici reálna a nereálna a bytostne ohmatal kostru absurdity."

– vychádzal z existencializmu a tvrdil, že bezútešnosť sa prejavuje hlavne pred smrťou

• divadelná hra – Čakanie na Godota

– dá sa interpretovať z rôznych hľadísk

– bola hraná na všetkých divadelných scénach

– idea: človek celý život čaká na niečo, čo môže pozitívne zmeniť jeho život, ale čo neprichádza (= Godot = Boh?)

– 1. dejstvo:

– Vladimír a Estragón sú tuláci, ktorí trávia čas nezmyselnými rozhovormi

– čakajú na pána Godota, ktorý má rozhodnúť o ich živote

– nevedia o ňom nič, ani či ho dobre čakajú a prečo

– scéna je oživená príchodom agresívneho pána Pozza a jeho oddaného sluhu Luckieho

– na záver príde chlapec, ktorý oznámi, že Godot nepríde

– 2. dejstvo:

– je rovnaké ako prvé, len pán Pozzo je slepý a odkázaný' na pomoc sluhu

– na záver príde tiež chlapec, ktorý oznámi, že Godot nepríde

• hry Posledná páska, Koniec hry, Ó, krásne dni

• v závere života napísal divadelnú hru Obraz

– bola zložená z jednej vety a tá mala 1200 slov

• Búrlivé ticho

– 3 dejstvá a 1800 slov

Skupina rozhnevaných mladých mužov

– vznikla v Anglicku, najprv v dráme potom v próze .-

– dráma: Obzri sa v hneve -(tento termín vymyslela kritika) - touto divadelnou hrou založil John Osbome skupinu rozhnevaných mladých mužov

– sú to predovšetkým ľudia, ktorí sa búrili proti meštiactvu a jej konformite

– odmietali robiť profesionálnu kariéru

– sú osamelí, bezmocní, neschopní riešiť svoje životné problémy a vytvoriť harmonické vzťahy .

– vyšli z myšlienok existencializmu, sú to mladší bratia beatnikov

JOHN OSBORNE (1929 - )

– zakladateľ skupiny rozhnevaných mladých mužov

– narodený v Londýne, predstaviteľ anglickej drámy, herec, novinár

• divadelná hra – Obzri sa v hneve

– psychologická dráma

– idea: krutá výpoveď mladej generácie hľadať životnú perspektívu

– ich vzbura proti konvencií je bezmocná a plná hnevu

– je o vzťahu dvoch ľudí

– Jimmy Porter žije v 1- izbovom byte s mladou ženou Alicou, kamarátom Cliffom aHelenou

– Jimmy je intelektuál z robotníckej rodiny, má 25 rokov, vysokoškolské vzdelanie a predáva cukríky na ulici

– Jimmyho hnev voči spoločnosti a životu sa obracia proti Alici a priateľovi Cliffovi(=dobrák)

– Alica tají pred Jimmym, že čaká dieťa, aby situáciu nechápal ako citové vydieranie

– Helena dá správu jej rodičom a tí si ju odvezú domov

– Jimmy žije krátko s Helenou ale aj s ňou má vzťah komplikovaný

– Alica príde o dieťa a prvý krát prežíva hlboké sklamanie !

– záver je smutno-ironický: manželia si k sebe hľadajú cestu opatrne a bolestne

– nóvum hry je:

1) v surovom a dokumentárnom realizme, ktorým zachytáva autor obyčajný príbeh charakterovo neujasnených hrdinov, naplnený pálčivými sociálnymi otázkami

2) oproti inej dráme niesol dlhé repliky postáv

FRIEDRICH DÜRRENMATT (1921-1991)

– predstaviteľ švajčiarskej drámy, bol prozaik, dramatik

– vyštudoval teológiu, filozofiu, literatúru

– v jeho dráme sú prvky expresionizmu, epického divadla, absurdného divadla

– vo svojich hrách zachytil rozporuplnosť mizerného človeka ale aj celého ľudstva

• divadelná hra – Fyzici

– má prvky grotesky a absurdity

– idea: uvažuje o zodpovednosti vedcov za svoje objavy

– nebezpečenstve poznania

– hlavné postavy: Móbius, Newton, Einstein

– traja fyzici sa nechali zavrieť na psychiatrií, aby uchránili svet pred svojimi poznatkami

– zabili svoje ošetrovateľky, aby presvedčili, že sú blázni, ale obeť je zbytočná, lebo primárka Matilda je šialená a zmocní sa ich objavov a ovládne svet

– 3 možnosti: .

– l. Fyzik - hovorí, že nie sme zodpovední za svoje objavy

– 2. Fyzik - fyzik by sa maj stať politikom, aby dokázal dohliadať na to, CO sa robí s jeho objavmi

– 3. Fyzik - sme zodpovední za svoje objavy a preto by ich mal fyzik chrániť pred ľudstvom

• divadelná hra – Návšteva starej dámy

– tiež na hranici absurdity

– stará dáma Claire príde do rodného mestečka a ponúkne mestu miliardu dolárov, ak zabijú jej bývalého milenca Alfréda, ktorý ju niekedy tehotnú opustil a mesto ju vyhodilo (príde už aj s pripravenou truhlou)

– v závere by Alfréd aj rád odišiel z mesta, ale nie je mu to umožnené

– nájdu ho mŕtveho a všetci klamú, že ide o samovraždu (nikto po tom nepátra)

– Claire to tiež nezaujíma, dá peniaze mestu a odváža si mŕtveho Alfréda v truhle

– idea: hovorí o vplyve peňazí na ľudský charakter (davová psychóza)

• divadelná hra - Kráľ Ján

– historický námet od Shakespeara

• Anjel prichádza do Babylonu

• Augiášov chliev

Americká dráma po roku 1945

– bol zložitý proces, autori sa usilovali o pravdivý obraz spoločnosti, ale mali tendencie k experimentovaniu a hľadaniu nových pohľadov

– vychádzali z realistických tradícií Henricha Ibsena a Antona Pavloviča Čechova

ARTHUR MILLER (1916- )

– pôvodom žid, pochádzal z obchodníckej rodiny a vystriedal veľa povolaní

– nadväzoval na Ibsena (jeho tradície)

– dramatická tvorba:

1) zdôrazňoval myšlienky aktívneho humanizmu

2) na zložitých spoločenských vzťahoch zachytával aj zložité medziľudské vzťahy

• divadelná hra – Všetci moji synovia

– zachytáva večný generačný problém medzi rodičmi a deťmi, ktorý prechádza až do roviny neporozumenia jednotlivca a spoločnosti

– napísané podľa skutočnej udalosti

– spoločensko – kritická hra ktorá hovorí o výrobcovi lietadiel – továrnikovi Kel1erovi, ktorý v II. svetovej vojne dodával amer. armáde chybné súčiastky a tak zapríčiní smrť mnohých letcov a aj svojho syna

• divadelná hra – Smrť obchodného cestujúceho

– mala veľký úspech

– idea: obžaloval spoločnosť a jej kruté zákony, vyhráva v nej len najsilnejší a najvýkonnejší jedinec

– životný úspech v americkej spoločnosti = strate morálky

– hlavná postava - obchodný cestujúci - Willy Loman - typický Američan, predáva galantériu

– životné šťastie hľadá v úspechu, v peniazoch a majetku (na všetkých cestách podvádza svoju ženu)

– kým sa mu darí, je spokojný, suverénny, krátko pred penziou stratí zamestnanie a je absolútne neschopný prispôsobiť sa zmeneným udalostiam

– zastaví sa a prehodnocuje svoj život, dostane sa do depresie a spácha samovraždu, ale tak že vyzerá ako nešťastie, aby rodina dostala jeho životnú poistku - tú majú na to, aby ďalej prežívali v amer. spoločnosti, ktorá je často bezohľadná a zákerná

• divadelná hra – Salemské bosorky (Skúška ohňom)

– bola to reakcia na jeho prenasledovanie výborom pre neamerickú činnosť, v ktorom ho obvinili zo sympatií ku komunizmu

– spracúva historický námet zo 17. storočí, bol to známy proces proti čarodejniciam v novoanglickom meste Saleme

– ústredným problémom hry je sloboda myslenia, otázky viny a zodpovednosti za seba a iných

• divadelná hra – Po páde

– kritika ju odsúdila, ale mala úspech u divákov

– analyzoval v nej svoj život, svoje dve nevydarené manželstvá

– príťažlivá postava Maggie (Marilyn Monroe)

• divadelná hra – Cena

– rozoberá vzťah dvoch úplne rozdielnych bratov k sebe navzájom aj otcovi

– jeden z nich bol veľmi úspešný, ale sebecký a druhý bol obyčajný policajt, ktorý obetoval svoju kariéru, aby sa mohol starať o otca

divadelná hra – Rozbité sklo

– o židoch v USA, ktorí si neuvedomovali a ani si nechceli uvedomiť, čo sa robilo so židmi v Európe počas II. sv. vojny

TENESSE WILLIAMS (1914-1983)

– bol pokračovateľom Čechova

– v jeho dielach je veľa násilia, alkoholizmu a drogovej závislosti

– bol si vedomý jeho pochmúrnych hier, ale americká spoločnosť si takéto hry vyžadovala

• divadelná hra - Mačka na horúcej plechovej streche

• divadelná hra – Električka zvaná túžba

– ukázal v nej, že surovosť víťazí v živote nad túžbou po úprimnosti, čistote a láske

– hlavná postava - psychicky chorá Blanche, ktorá žije spomienkami na minulosť, jej švagor Stanley ju psychicky trýzni a nakoniec znásilní

– Blanche končí na psychiatrií, lebo utrpenie, ktoré prežíva, jej nikto neverí

• divadelná hra – Sklenený zverinec

• divadelná hra – Zostup Orfea

– zobrazuje konflikt medzi túžbou po plnohodnotnom živote a prízemnosťou a rasizmom

– spája kresťansko – antické motívy a využíva realizmus a naturalizmus