(uložiť súbor ako .doc) (uložiť súbor ako .pdf)

Beat generation je hnutie amerických básnikov v 50.-60. rokoch minulého storočia, ktorí vyjadrovali nesúhlas s konzumnou spoločnosťou, v ktorej sa zabúdalo na kultúru a umenie. Bítnici odmietali zažité ideály. Mali dosť všedných ľudí, všedných dní, všedných princípov. Všednosť ich unavovala a nudila. Zaujímali sa o nový spôsob života, nový štýl, ktorý pred nimi nikto neskúsil. Hľadali niečo nové, niečo nepreskúmané, niečo čo by ich nenudilo. Hľadali princípy a hodnoty, na ktoré sa dá spoľahnúť. Takúto istotu našli v láske.

Kvôli spôsobu života a novátorstvu, ktoré priniesli, boli nenávidení a obdivovaní zároveň. Mnoho ľudí im vyčítalo nemorálne, neviazané správanie, bez akejkoľvek mravnosti. No mať silu v sebe sa s niečím takým prezentovať a snažiť sa začať novú éru, ktorá tu nikdy predtým nebola, sú dôvody, prečo sú obdivovaný. V ich dielach sú časté motívy o beznádeji, depresii o hľadaní slobody v alkohole, drogách a sexuálnych výstrelkoch. Citát: „Who are all these strange ghosts rooted to the silly little adventure of earth with me? - Jack Kerouac” (zdroj: http://kerouacalley.com/beatgeneration.html). Ako keby týmito slovami si Kerouac uvedomoval, do akého dobrodružstva sa púšťa. Najviac ma zaujali slová silly a little, teda hlúpe a malé dobrodružstvo. Keďže neviem, z ktorého roku je ten citát, dá sa to interpretovať dvoma spôsobmi. Teda možno aj viacerými, ale ja mám na mysli dva. Buď si neuvedomuje, aký dopad bude mať beat generation na spoločnosť a myslí si, že takýto spôsob života mnoho ľudí neosloví a bude to záležitosť len zopár indivíduí, ktorých život unavuje a hľadajú samých seba. Iná možnosť je, že pod pojmami malé a hlúpe dobrodružstvo myslí, že celý vplyv beat generation bude z dlhodobého hľadiska zanedbateľný. Inými slovami, bude to iba rýchle vzplanutie citov, nového štýlu, hľadania nových vecí. A tak to aj bolo. Dá sa konštatovať, že ako rýchlo nový štýl prišiel, tak aj rýchlo odišiel.

Nový životný štýl nemal pevné základy. Vznikol ako reakcia s nespokojným a nenaplneným životom, ktorý by sa dal prežiť aj lepšie. Otázne je, či ten nový štýl, ktorý bítnici priniesli je to pravé orechové. Stále je totiž veľká skupina ľudí, ktorá ich spôsoby a výstrelky zavrhuje. Vo svojej dobe boli považovaný za bláznov a šialencov. Uštedrilo sa im aj verejného výsmechu, či väzenia. To všetko sú následky, ktoré priniesla ich premena. Citát: „Ja! Ja, ktorého nazývajú mágom či anjelom, upúšťam od všetkej mravnosti…“ - Jean Nicolas Arthur Rimbaud (zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Beat_generation). Hoci Rimbaud nie je bítnik, s čistým svedomím môžeme uviesť jeho citát, ktorý vystihuje podstatu nie len prekliatych básnikov ale aj bítnikov. Či chceme alebo nie, majú tieto dva smery niečo spoločné. Ich predstavitelia odmietali zaužívanú spoločnosť, preto patrili k jej okraju a boli revolučne naladení. Štýl, ktorý si vybrali a ktorý ľudia podľa ich vzorov dotvorili je založený na voľných, neviazaných vzťahoch, nebezpečnom zahrávaní s alkoholom a drogami. A to vo vysoko demokratickej americkej spoločnosti nemohlo mať dlhé trvanie. Ak k tomu pridáme aj kriminálne delikty, tak vieme, prečo boli mnohými kritizovaní okrem toho aj za hľadanie vzrušenia za každú cenu, drogy, únik z reality atď.

Hnutie sa koncom 60. rokov rozpadlo, avšak zanechalo silný vplyv na ľudí. Obohatilo nás o otvorenosť, odvahu a písomnú bezprostrednosť. Medzi dedičstvo beat generation môžeme zaradiť aj hnutie hippies, známe drogovou nezáväznosťou, sebectvom a celkovo rozkladom človeka. Netvrdím, že to bol cieľ bítnikov, len sa to prirodzeným vývojom takto zvrhlo.