(uložiť súbor ako .doc) (uložiť súbor ako .pdf)

trieda - VTÁKY

rad - BOCIANOTVARÉ

čeľaď - BOCIANOVITÉ

Bocian čierny žije v Európe, prevažne v jej východnej časti, ale môžeme sa s ním stretnúť aj u nás.

Osídľuje vlhké močiarovité lesy v nížinách, rovnako ako horské pralesy. Potrebuje predovšetkým vlhké lúky a na rozdiel od bociana bieleho je to obyvateľ rozsiahlych lesov s potokmi, riečkami a lesnými močiarmi.

Bocian čierny je veľmi opatrný a plachý, žije skryte v lesoch ako samotár, nikdy v kolóniách, vždy ďaleko od človeka.

Je trocha menší ako bocian biely. Hlavu, krk, chrbát a krídla má pokryté čiernym perím, kým na bruchu je perie biele. Dlhý a pri koreni hrubý zobák, ako aj koža okolo očí sú červené. Podobne ako pri iných bocianotvarých sú prsty na dlhých červených nohách voľné, bez plávacej blany.

Živí sa rybami, žabami, vodným hmyzom a drobnými cicavcami.

V apríli alebo v máji hlboko v lese vysoko na strome, postaví pri kmeni hniezdo z konárov, do ktorého samička znesie zvyčajne 4 biele vajcia. Na nich sedia obidvaja rodičia. Spolu sa starajú aj o mláďatá, ktoré sa osamostatňujú až po 70 dňoch.

Je sťahovavý, prezimúva v Afrike. U nás je veľmi vzácny. Patrí medzi chránené vtáky