(uložiť súbor ako .doc) (uložiť súbor ako .pdf)

trieda - CICAVCE

rad - HLODAVCE

čeľaď - MYŠOTVARÉ

Hraboš poľný žije na lesných lúkách a stepiach na celom svete, najviac v Eurázii, okrem arktických oblastí. Veľmi vhodné podmienky si našiel najmä v kultúrnej stepi.

Hraboš poľný má podlhovasté telo a podlhovastú hlavu s malými očami. Dĺžka tela je 130 mm. Jeho hmotnosť dosahuje 57 g. Telo je pokryté srsťou, ktorá je dlhšia a strapatejšia ako srsť myši. Farba srsti je sivá alebo hnedá. Krátke ušnice sú ukryté v srsti. Chvost môže byť dlhý až 47 mm, je pohyblivý a bez srsti. Zuby majú žlté sfarbenie, dva dlhé hryzáky sú na hornej čeľusti a dva hryzáky na dolnej. Zuby rastú nepretržite, preto si ich musí stále obrusovať hlodaním. Tak ich súčasne aj zaostruje, a preto sú ostré.

Živí sa prevažne zelenými časťami rastlín, rôznymi zrnovinami a semenami.

Hraboš poľný je teplokrvný, to znamená, že si udržiava rovnakú telesnú teplotu. Pári sa počas celého roka. Samička máva až 8 mláďat. Mláďatá sa rodia holé, bez srsti, ale už ako trojtýždňové sa podobajú dospelým jedincom. Mláďatá samička kŕmi mliekom.

Hraboš poľný po premnožení patrí medzi najväčších škodcov a ničí väčšiu časť úrody. Zároveň je aj nebezpečným prenášačom chorôb zvierat a človeka.