(uložiť súbor ako .doc) (uložiť súbor ako .pdf)

JAROSLAV HAŠEK (* 30. apríl 1883, Praha – † 3. január 1923, Lipnice nad Sázavou)

-český spisovateľ, publicista a novinár

-Ako dvanásťročnému mu zomrel otec =>zamestnal sa najprv ako predavač, potom písal články do časopisov a novín

-Vyučil sa za drogistu, absolvoval gymnázium a potom nastúpil na obchodnú akadémiu, ktorú nedokončil.

-Stal sa zamestnancom banky Slavia.

-V tom čase sa zoznámil s českými anarchistami a postupne sa dostal do ich čela…

-V roku 1907 bol krátky čas väznený za svoju anarchistickú činnosť.

-Začal viesť bohémsky a tulácky život ….začal sa živiť len literatúrou a ako novinár

-Zoznámil sa s Jarmilou Mayerovou, s ktorou sa neskôr oženil.

-Roku 1908 redigoval Ženský obzor, od 1910 Svět zvířat (satiristický časopis), od 1911 prispieval do Českého slova, prispieval aj do: Čechoslovanu, Pochodně, Humoristických listů.

-V roku 1911 založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona, politickú mystifikáciu karikujúcu volebné pomery, v ktorej vystupoval ako jej kandidát

-V roku 1915 dobrovoľne narukoval v Českých Budejoviciach k 91. pluku a s ním odišiel na haličský front.

-O úmysle narukovať takmer nikomu nepovedal, preto bol chvíľu hľadaný.

-V septembri 1915 sa nechal zajať a roku 1916 vstúpil do československých légií, publikoval v časopise Čechoslovan.

V Rusku sa znova oženil

DIELA

Poviedky a humoresky-

-Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

-Dobrý voják Švejk v zajetí

-Povídky a humoresky z cest

-Utrpení pana Tenkráta

-Galerie karikatur

-Moje zpověď

Kabaretné scény a hry:

-Větrný mlynář a jeho dcera

Posmrtne –

-Smějeme se s J. Haškem I a II

-Škola humoru

-Malá zoologická zahrada

-Dekameron humoru a satiry

-Lidožroutská historie

-Dědictví po panu Šafránkovi

-Dobrodružství pana Tenkráta

OSUDY DOBRÉHO VOJAKA ŠVEJKA ZA SVETOVEJ VOJNY

-hl. postava – Jozef Švejk

-ostatné postavy- pani Műllerová

poľný kurát Otto Katz

nadporučík Lukáš

poručík Dub

vojak Baloun

Dr. Grűnstein

-mnoho ďalších ale bolo by to mnoho mien

-dielo je postavené na rozprávaní príbehu hlavnej postavy, pričom rozprávač je vševediaci, ale strieda sa s hlavnou postavou, Švejkom.

-autor ako rozprávač je rozprávač prítomnosti a hlavná postava je rozprávač minulosti svojho života

-použitie zdrobnenín a zjemnení textu spolu s veľmi nadneseným pohľadom nad vecou veľmi obmieňajú pocit z vojny

-postup chronologický, niekedy paralela dvoch dejov

Švejk je na prvý pohľad veľmi jednoduchá postava. Jeho zjav pôsobí až tak nevinne že na neho sa ani hnevať vlastne nedá (detailné opisy jeho milej tváre v knihe). Švejk je osoba, ktorá sa veľmi nežne snaží rebelovať. Podľa recenzie od anonymného autora je Švejk postava, do ktorej Hašek vtelil ľudový odpor, ale chýbalo mu revolučné myslenie. Hašek prostredníctvom tohoto diela urobil z veľmi krvavej vojny niečo odľahčené, až vtipné , kde každý sa len vlastne akoby “obšmietal“ a žil si podľa seba, až na niektoré prípady.

V knihe sú ľudia ,často vojaci, ktorí sú podobní ako Švejk, ale oni len od švejka tie revolučne myšlienky len dostávajú postupne po dejovej línií. Ďalšou skupinou ľudí sú vojaci, ktorí sú tí uvedomelí, ktorí sú poväčšine rakúskeho, alebo maďarského pôvodu. Posledná skupina ľudí sú nadriadení, kde patrí polícia a armáda. Sem patria predovšetkým dôstojníci, ktorých švejk stretáva na svojich “potulkách“ vojnou.

Dalo by sa o tejto problematike napísať možno aj viac, ale bolo by to opakovanie toho istého.

Celá kniha je vlastne taká humoreska, ktorá je dosť obsiahla.

Hašek vytvoril vlastne postavu, ktorá možno už vtedy mala šíriť uvedomelosť medzi ľudom.

Švejk je postava, ktorá sa podľa istého anonymného autora formovala už v predchádzajúcich dielach Jaroslava Haška. Zaujímavý je spôsob vykreslenia Švejka, lebo on sa zdá ako postava plne oddaná cisárovi, ale naozaj to nemusí byť tak, lebo niekedy tá jeho “oddanosť“ je až výsmešná voči rakúskej monarchii. V knihe spôsobil rakúskej armáde mnoho škôd, ale tak šikovne, že tým vlastne uposlúchol vždy rozkazy. Švejk je jednoducho taký poslušný, až škodí, čo môže byť obrazom postupne vznikajúcej revolúcie v Rakúsko-Uhorsku.